ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027

Περισσότερα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Περισσότερα

Η ηλεκτρονική διαβούλευση

Το e-pepba.gr είναι η νέα διαδραστική πλατφόρμα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Φιλοξενεί ψηφιακά στρατηγικό σχεδιασμό και τις επιλογές που σταδιακά θα οδηγήσουν στην κατάρτιση του Νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την διαβούλευση που σας ενδιαφέρει και να υποβάλλετε σχόλια/ παρατηρήσεις ή να την βρείτε μέσα από τις θεματικές ενότητες. Η ανάρτηση προϋποθέτει την εγγραφή σας, η οποία είναι απλή και γρήγορη, με δήλωση απορρήτου. Για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα, την αισθητική και την ποιότητα της πλατφόρμας, τα σχόλιά σας θα δημοσιευθούν μετά την έγκρισή τους από την ομάδα παρακολούθησης. Ακόμη, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τα ερωτηματολόγια ανάλογα με τον οικονομικό, κοινωνικό ή επιστημονικό φορέα  ή το συλλογικό όργανο που εκπροσωπείτε. Η επεξεργασία των προτάσεων θα γίνει από την Ομάδα Σχεδιασμού του νέου Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,ως υπεύθυνη για τη κατάρτιση του νέου Προγράμματος, με πνεύμα συνεργασίας, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια θα συγκεντρώσει και θα αξιοποιήσει τις προτεραιότητες των φορέων και τις ανησυχίες των πολιτών, στο πλαίσιο των κανονισμών και θεσμικών ορίων που θα καθοριστούν από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. 

Το e-pepba.gr θα εξελίσσεται και θα ενημερώνεται συνεχώς. Σύντομα, θα αποτελέσει το βασικό μέσο οικοδόμησης μιας ουσιαστικής σχέσης των εμπλεκομένων και το κέντρο σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 ενώ θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα κείμενα πολιτικής ώστε να ενημερώνονται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις και οι πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χάραξη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 – Ενημέρωση & Προγραμματισμός Επόμενων Ενεργειών

Νέα | 12/01/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαβουλεύσεις
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1ο Κείμενο Στρατηγικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία | 6 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών»

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία | 2 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία | 1 σχόλιο
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

09/12/2020 | Προς Επεξεργασία
Διαβάστε περισσότερα