2η φάση συνεδρίου

Η ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ανακοινώνει τη διαδικτυακή παρουσίαση που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 2ης φάσης διαβούλευσης του επιχειρησιακού προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Τα αποτελέσματα του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων καθώς και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής και τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ είναι ο βασικός γνώμονας της συζήτησης στο πλαίσιο της σύσκεψης.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 09:30 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και το Youtube

Παρακολουθήστε χωρίς εγγραφή ζωντανά από το Youtube ή κάντε εγγραφή για να συμμετέχετε μέσω της πλατφόρμας Zoom. Μετά την εγγραφή θα σας σταλεί ηλεκτρονικά ο σύνδεσμος για την συμμετοχή σας στο συνέδριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σελίδες διαβούλευσης:
https://postare.gr/
https://www.e-pepba.gr/