Ανακοίνωση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μια έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό των μελλοντικών αστικών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα και παραπομπές σε υφιστάμενα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λήψη
Λήψη