ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027

Επίσημη υποβολή Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

Υποβλήθηκε σήμερα στην Ευρωπαική Επιτροπή το Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο" του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, προυπολογισμού 394 εκ. ευρώ.

Το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκε ευρεία δημόσια διαβούλευση με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Περιφέρειας καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων στο Πρόγραμμά μας.

Συγχαρητήρια σε όλα στα στελέχη της ΕΥΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και τις επιμέρους ομάδες εργασίας που δούλεψαν με ζήλο για την έγκαιρη υποβολή!