Διαβουλεύσεις

Η Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Σε συνέχεια της διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2021-2027, η  ΕΥΔ  θέτει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις χωρικές στρατηγικές (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Για το εν λόγω εγχείρημα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Χωρικού Σχεδιασμού στην οποία μετέχουν στελέχη της Υπηρεσίας αλλά και τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίζονται κείμενα τα οποία και αποτελούν τη βάση για τη διαβούλευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Στρατηγικών.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα ξεκινήσει και η διαδικασία τελικής κατάρτισης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) των μικρών νησιών, των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Μυτιλήνης και της Χίου και των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας!

Διαβούλευση
Έναρξη
Λήξη
Κατάσταση
Σχόλια
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Σάμο

Η διαβούλευση για το ΤΑΠΤοΚ στο νησί της Σάμου ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας! 

- | Προς Επεξεργασία | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
3
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Λήμνο

Η διαβούλευση για το ΤΑΠΤοΚ στο νησί της Λήμνου μόλις ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

- | Προς Επεξεργασία | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
3
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων των μικρών νησιών

Η διαβούλευση για την Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων των μικρών νησιών μόλις ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

- | Προς Επεξεργασία | 2 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
2
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Χίου

Η διαβούλευση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Χίου ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας! 

- | Προς Επεξεργασία | 9 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
9
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Χίο

Η διαβούλευση για το ΤΑΠΤοΚ στο νησί της Χίου ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

- | Προς Επεξεργασία | 14 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
14
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μυτιλήνης

Η διαβούλευση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μυτιλήνης ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

- | Προς Επεξεργασία | 4 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
4
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στη Λέσβο

Η διαβούλευση για το ΤΑΠΤοΚ στο νησί της Λέσβου ξεκίνησε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

- | Προς Επεξεργασία | 5 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Προς Επεξεργασία
5
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027"

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαική Επιτροπή το πρώτο σχέδιο κειμένου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2021-2027". Η υποβολή αποτελεί το τελευταίο σημαντικό βήμα σε μια εκτεταμένη διαβούλευση που έλαβε χώρα το τελευταίο έτος, μετά από συστηματική και εντατική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη χρήση των εργαλείων (πλατφόρμες διαβούλευσης e-pepba.gr & postare.gr,  θεματικά workshops, συνέδριο Μαρτίου 2021) και τις τοποθετήσεις φορέων και πολιτών του Βορείου Αιγαίου όπως επίσης και η συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές,όσο και με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιτροπής, ώστε να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε στάδιο έγκρισης.

- | Ολοκληρωμένη | 15 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
15