Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Προς Επεξεργασία | 03/10/2022

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Χίου

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων της Χίου απαιτείται μια ολοκληρωμένη εδαφική αναπτυξιακή στρατηγική με ευρεία συμμετοχή των τοπικών φορέων.      

Ως εκ τούτου, στη νέα Προγραμματική Περίοδο σχεδιάζεται να επικαιροποιηθεί η ήδη υλοποιούμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), εφόσον το περιεχόμενό της αξιολογηθεί θετικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο».

Η Στρατηγική ΒΑΑ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οφείλει να εγκριθεί, το αργότερο, έως τις 28/02/2024, αν και ο στόχος είναι να υπάρχει εγκεκριμένη Στρατηγική εντός του καλοκαιριού του 2023.

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2022 στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Στρατηγική ΒΑΑ της Χίου, ο Δήμος έκανε μια παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της υφιστάμενης Στρατηγικής. Ως προς τις αστικές αναπλάσεις, έγιναν κάποια βήματα, ωστόσο, δε μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τις παρεμβάσεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική (Δράσεις ΕΚΤ) όπου ο Δήμος παραδέχθηκε ότι στη νέα Προγραμματική Περίοδο οφείλει να επιμείνει περισσότερο.

Ακόμα, πρότεινε η νέα Αστική Αρχή να είναι αρκετά πιο διευρυμένη από την υφιστάμενη συμπεριλαμβάνοντας και όσους φορείς εμπλακούν στην κατάρτιση και υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ανέδειξε την ανάγκη να συμμετέχει στην Αστική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι με κάποιο τρόπο η Αστική Αρχή θα πρέπει να έχει και ελεγκτικό ρόλο επί του έργου κατά την παραλαβή, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες των ΑμεΑ.

Η Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τόνισε ότι η Χίος είναι πολύ πίσω ως προς τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε σχέση με μία «μέση» ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να μπουν αυστηροί περιορισμοί στο αυτοκίνητο και να προωθηθεί η προτεραιότητα του περπατήματος και του ποδηλάτου ώστε η χρήση του αυτοκινήτου να μην είναι πλέον ελκυστική. Επιπρόσθετα, πρότεινε την πεζοδρόμηση του στενού κέντρου γύρω από τον κήπο και την δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στις γύρω περιοχές. Βασικό ζητούμενο η έξοδος των παιδιών από τα σπίτια στον δημόσιο χώρο όπου θα παίζουν, θα μετακινούνται και γενικότερα θα κοινωνικοποιούνται άφοβα χωρίς τον συνεχή κίνδυνο του αυτοκινήτου.     

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Χίου πρότεινε να οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην Στρατηγική ΒΑΑ και ζήτησε από την ΕΥΔ να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελετών.

Η Δημοτική Παράταξη Συμμαχία Αξιών υποστήριξε την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού για την Χίο. Για το ευρύτερο κέντρο απαιτείται αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία κατάλληλων πεζοδρομίων για σύνδεση των γειτονιών με το κέντρο της πόλης και δημιουργία μικρών «Φάρκαινων». Στην περιοχή του κάστρου χρειάζεται επιτάχυνση των έργων του τείχους και ανάπλαση της εκεί γειτονιάς. Ενώ στον Κάμπο, Θυμιανά κ.λπ. πρέπει να φτιαχτούν πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι. Με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθεί και το τουριστικό προϊόν της Χίου. Ακόμα, ανέφερε ότι ο περιφερειακός δρόμος χρησιμοποιείται ελάχιστα. Για να αντιστραφεί αυτό το φαινόμενο απαιτούνται περιφερειακά πάρκινγκ, σε αντίθεση με την σημερινή κατάσταση όπου δημιουργείται τεράστιο παρκινγκ στο κέντρο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενημέρωσε ότι περιμένει μια οριζόντια δράση για να κατασκευάσει κτίριο εκπαίδευσης στα Ταμπάκικα. Υποστήριξε ότι ο υπόλοιπος χώρος των Ταμπάκικων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την δημιουργία ενός accelerator με στόχευση στην γαλάζια ανάπτυξη.

Κάποιοι δημότες αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα να γίνει διαβούλευση για το master plan του λιμανιού και να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκρισή του.

Ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΥΔ ανέφερε ότι το όραμα είναι χρήσιμο όταν έχει κοινωνούς ευρύτερους πληθυσμούς του Δήμου. Η Αστική Αρχή μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί σε μηχανισμό λήψης των αποφάσεων. Πρότεινε - εντός τριμήνου - την δημιουργία θεματικών διαβουλεύσεων, αρχικά από τον Δήμο και στη συνέχεια από την Αστική Αρχή, με ευρεία συμμετοχή φορέων. Από τις θεματικές δεν πρέπει να λείπουν η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, και η κοινωνική πολιτική.   

Η ΕΥΔ διευκρίνισε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί αρμοδιότητα διαχειριστικής αρχής στην Αστική Αρχή ενώ το ίδιο ισχύει και για την ικανότητα του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Χίου να οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην Στρατηγική ΒΑΑ. Επιπρόσθετα, τόνισε τον σημαντικό ρόλο του ΣΒΑΚ που είναι απαραίτητο να συνυπολογιστεί στον σχεδιασμό της Στρατηγικής ΒΑΑ

Ολοκληρώνοντας, η ΕΥΔ ενθάρρυνε τους δημότες και τους φορείς να εκφράσουν γραπτώς, μέσω του e-pepba.gr τις προτάσεις τους ως προς:

 1. Το όραμα που έχουν για την πόλη
 2. Την περιοχή παρέμβασης στην οποία πρέπει να εστιάσει η Στρατηγική ΒΑΑ
 3. Τις παρεμβάσεις που θεωρούν ότι θα αναβαθμίσουν την πόλη
 4. Την σύνθεση της Αστικής Αρχής

Η επόμενη περίοδος θα είναι ενδιαφέρουσα και δυναμική και αναμένουμε την ενεργοποίηση ενός ικανοποιητικού δικτύου φορέων για την οικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης αντιπροσωπευτικής και διευρυμένης προς όφελος της πόλης.

Παρουσιάσεις της συνάντησης

Παρουσίαση ΜΣΜ - ΣΒΑΚ
Λήψη
Λήψη
Σχόλια (9)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
στις 05 Οκτωβρίου 2022

Η στόχευση και η φιλοσοφία των ΒΑΑ αφορά τη συμβολή στη δημιουργία πιο φιλικών χώρων προς του δημότες και τους επισκέπτες, με περισσότερα πάρκα τσέπης, περισσότερους πεζόδρομους,  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πρόβλεψη για ποδηλάτες.

Θεωρούμε σημαντικό ο αστικός ιστός της Χίου επιτέλους να ανασάνει και κρίνουμε ότι ιδιαίτερη συμβολή σε αυτό το στόχο θα είχε η αποκέντρωση κάποιων δημόσιων υπηρεσιών (σε περιαστική ζώνη).

Επίσης, κρίνουμε πολύ σημαντική την ύπαρξη συνοδών έργων. Βρισκόμαστε για παράδειγμα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση ενός πολύ μεγάλου έργου που αφορά τη Μαρίνα Χίου. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική τη σύνδεση της μαρίνας με το κέντρο μέσω πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου. Ένα έργο που θα αναδείξει την περιοχή, θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες και θα προσφέρει καλαισθησία και ποιότητα στις ζωές των Xιωτών.

Γιώργος Πλακωτάρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 05 Οκτωβρίου 2022

In reply to by ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ

Αξιότιμοι το εν λόγω πλαίσιο αντιμετωπίζει ολιστικά και με όρους επιλεξιμοτητων το ζήτημα των ΒΑΑ στις πολεις μας και ειδικότερα στην Χίο.

Σας προτρέπω να συμμετέχετε ενεργα στην αστική αρχή της Χίου και να δώσετε τις απόψεις σας ως πυρινα σκέψης , ενώ και στην υλοποίηση βάλτε την "επιχειρηματική" πινελία σας σε κάθε έργο ή δράση.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΟΡΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
στις 06 Οκτωβρίου 2022

Η λέξη κλειδί τόσο για την στρατηγική της Β.Α.Α. όσο και της Τ.Α.Π.Το.Κ είναι η συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των φορέων, συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών, συνεργασία φορέων και υπηρεσιών με τους πολίτες. Θα πρέπει επομένως να εκπαιδευτούμε στην εξωστρέφεια, να συνειδητοποιήσουμε τον κοινό μας στόχο - που δεν είναι άλλος από την Χίο και πώς την οραματιζόμαστε στο μέλλον - και να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, απαλλαγμένοι από βαρίδια.

Ανακατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από τους πεζούς, περιορισμός της χρήσης του ΙΧ, αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, και κυρίως αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την μετακίνηση προσώπων και αγαθών. Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Χίου, έρχεται να μετουσιώσει όλα τα παραπάνω σε μια στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη της Χίου με όρους βιωσιμότητας, και με χαρακτηριστικά που δεν έρχονται σε σύγκρουση με την ιστορία και την ποιότητα της.

Η πιλοτική εφαρμογή προτάσεων που αφορούν στην αλλαγή του χαρακτήρα οδών (μερικός ή ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων για κάποιες ώρες σε κάποια οδικά τμήματα σε συνδυασμό με την διοργάνωση δράσεων ή εκδηλώσεων σε αυτούς, εφαρμογή της λογικής των superblocks σε γειτονιές κλπ.) θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και θα αποτελούσαν κατευναστική πολιτική ανάσχεσης των αντιδράσεων των πολιτών στο άκουσμα εφαρμογής μέτρων που τροποποιούν τις συνήθειες τους.

Γιώργος Πλακωτάρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 06 Οκτωβρίου 2022

In reply to by ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΟΡΡΙΑ

πολύ σωστά όλα αυτά και ορθά τα δρομολογήσατε στο ΣΒΑκ σας.

η συνερφασία είναι επίσης κρίσιμη και απαιτεί προσπάθεια και κουλτούρα και ελπίζω να ανοίξουμε δρόμο με αυτή την κοινή μας προγραμματική προσπάθεια.

Αθηνά Ντούλου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στις 06 Οκτωβρίου 2022

Από τα λίγα που μπορούν να επισημανθούν :

 • Ένταξη της πόλης της Χίου στο Πρόγραμμα της UNISEF «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» όπως έχει γίνει με άλλες πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Ιωάννινα), με τη δημιουργία υπηρεσιών, παροχών, προγραμμάτων και δημόσιωνς χώρων, εκπαίδευση και υγεία (π.χ. αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, κ.α.) με σκοπό να κάνουν τις πόλεις και τις κοινότητες τους πιο φιλικές στους νέους και τα παιδιά.
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων με σωστές προδιαγραφές, ώστε να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, να ενισχυθεί η μετακίνηση των κατοίκων με τα πόδια ή με το ποδήλατο, να γίνει βελτίωση της καθημερινής αγοράς, γεγονός που θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των ρύπων που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Ένταξη της πόλης της Χίου στην πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων CIVITAS, που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών, στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και στην προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Συνεργασία με Ακαδημαϊκούς Φορείς (Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία) και ιδιωτικούς φορείς και εταιρίες που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού και τους Φορείς που συντονίζουν σε διεθνές και στρατηγικό επίπεδο την υλοποίηση των έξυπνων πόλεων ώστε να προωθηθεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Χίου.
 • Βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας συγκοινωνίας, τη συγκοινωνική σύνδεση του αεροδρομίου με την πόλη της Χίου, τη δημιουργία ελεύθερων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στις παρυφές του κέντρου της πόλης, τη βελτίωση του οδικού δικτύου με την αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και γενικότερα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών με αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων ώστε να περιοριστεί η χρήση του αυτοκινήτου. 
 • Να αξιοποιηθεί κατάλληλα το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η πόλης της Χίου προβολή των τουριστικών πόρων που προσφέρει η πόλη της Χίου, όπως το κάστρο, μουσεία, γευσιγνωσία, μνημεία, κ.α.), με την παροχή εύκολης πρόσβασης, σύγχονων υποδομών και υπηρεσιών που θα προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό και όχι κατά ανάγκη ποσοτικό που θα δίνουν έμφαση στη μέση διάρκεια παραμονής, στη μέση δαπάνη, στα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών. 
 • Να διαμορφωθούν χώροι αστικού πρασίνου και άθλησης μέσα στην πόλη (πάρκα τσέπης) ή περιαστικά (π.χ. αξιοποίηση του Δημοτικού Κήπου με έργα ανάπλασης και αναψυχής φιλικές στον πολίτη, δημιουργία και άλλων χώρων πρασίνου, δημιουργία και άλλων αθλητικών πάρκων/παιδικές χαρές) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των παιδιών και των επισκεπτών της πόλης. 
 • Αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων ή μαρίνων με την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού αναψυχής yachting.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες είναι η συνεργασία των τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών εταιριών/φορέων με τεχνογνωσία και εμπειρία με επίκεντρο σε πολιτικές με προτεραιότητα τον πολίτη. Για το λόγο αυτό θεωρείται σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό από τα πρώτα κιόλας στάδια.

Καλή επιτυχία στο έργο σας.

Με εκτίμηση 

Αθηνά Ντούλου

Γιώργος Πλακωτάρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 06 Οκτωβρίου 2022

In reply to by Αθηνά Ντούλου

Έβαλες τους πυλώνες ενός ορθού σχεδιασμού που θα επιφέρει και ένα καλό σχέδιο αστικής ανάπτυξης. Ολα βέβαια είναο δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε μια προγραμματική περίοδο, όμως ας μπουν σε ενα πλαίσιο, ασ χρηματοδοτήσουμε κάποια και το μέλλον είναι μπροστά μας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΟΤΑ
στις 06 Οκτωβρίου 2022

Σημαντικό στο σχεδιασμό είναι να υπάρξει ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαθέσει πόρους και χρόνο στην ολοκληρωμένη σχεδίαση, η οποία οφείλει να συνάδει με δυο σημαντικά στρατηγικά σχέδια. Το πρώτο είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Χίου που εκτός από τις χρήσεις προτείνει λύσεις οι οποίες θα δώσουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Το δεύτερο είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας το οποίο περιέχει σειρά δράσεων για την βιώσιμη κινητικότητα και ανάπτυξη της πόλης. Το πολεοδομικό συγκρότημα Χίου - Βροντάδου πάσχει από πολλές παθογένειες που θα πρέπει να θεραπευτούν για να μπορέσει να προσφέρει ένα ωραίο περιβάλλον για να ζήσει και να εργαστεί ο δημότης - κάτοικος, αλλά και να αναδείξει τις ομορφιές του ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες του νησιού.

Στην διαβούλευση και στην υιοθέτηση δράσεων θα πρέπει να δείξουμε τόλμη και αποφασιστικότητα για να ξεφύγουμε από συνήθειες που στραγγαλίζουν την ποιότητα της ζωής στην πόλη μας, όπως είναι η παρόδια και παράνομη στάθμευση, η μόλυνση του περιβάλλοντος με στερεούς, υγρούς και αέριους ρύπους, ο αδικαιολόγητος θόρυβος και η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου με το "έτσι το κάνουμε χρόνια τώρα και είμαστε εντάξει". Ας υιοθετήσουμε λύσεις που εφαρμόστηκαν με επιτυχία αλλού, προσαρμόζοντάς τις στις δικές μας συνθήκες, χωρίς να τις αναιρούμε. Η «Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ» - ΑΟΤΑ προτίθεται να στηρίξει και να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του οράματός μας, για μια πόλη ευχάριστη, λειτουργική και όμορφη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
στις 23 Δεκεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2022" και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων αυτού, επιλέξιμες παρεμβάσεις μπορούν και να είναι και αυτές που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των περιοχών παρέμβασης. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προστασίας και ανάδειξης  (π.χ. Ψηφιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων).

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου για την ανάπτυξη, συγκρότηση και υλοποίηση της ΒΑΑ της Πόλης της Χίου είναι εύλογο και ισχυρό.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι: Η έννοια του πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με τα νησιά της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Η ΠΒΑ παρουσιάζει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, με πλήθος μνημείων όλων των περιόδων, ενώ όσον αφορά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η περιοχή έχει σημαντικό πλούτο στοιχείων λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και το χορό, τη γαστρονομία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που συνδέονταν με τη βιομηχανία του ελαιολάδου, του ούζου, τη μαστιχοκαλλιέργεια, την αλιεία, τη χειροτεχνεία, την αγγειοπλαστική, τη ναυπηγική κ.α.. Τέλος, όλα αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου αποτελούν πόλους τουριστικής δραστηριότητας – επισκεψιμότητας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού συνέταξε το Τετραετές «Σχέδιο  Δράσης – Πολιτισμός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 99/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βορείου Αιγαίου.

Επομένως - και πιστεύοντας ότι οι Φορείς που έχουν εγκεκριμένα Τομεακά Επιχειρησιακά Σχέδια διαθέτουν σημαντικό βαθμό ετοιμότητας και ωριμότητας - η Αντιπεριφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προετοιμάσει μια σειρά από Προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση τους στο πλαίσιο της ΒΑΑ της Πόλης της Χίου ικανοποιώντας πλήρως τον στόχο του Προγράμματος, να εξασφαλιστεί δηλαδή η προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της περιοχής παρέμβασης.

Τα προτεινόμενα έργα της Αντιπεριφέρειας Βορείου Αιγαίου αναπτύσσονται στους κάτωθι άξονες:

 • Ανάπτυξη Συνεργασιών ανάμεσα στους Πολιτιστικούς Φορείς του Βορείου Αιγαίου
 • Προβολή Πολιτιστικών Πόρων
 • Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
 • Ανάπτυξη Πολιτιστικών Προϊόντων
ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΑΝΤΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
στις 29 Δεκεμβρίου 2022

Το Τοπικό Συμβούλιο Βροντάδου συμμετέχει στην διαβούλευση τονίζοντας ότι καθώς ο Βροντάδος αποτελεί μια περιοχή με αστική ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στα ΒΑΑ  θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη  ότι η πόλη μας ταλανίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί πέρασμα για την ΒΑ και ΒΔ Χίο ενώ οι λύσεις παράκαμψης του αστικού ιστού που έχουν προταθεί μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά επιζήμιες για το φυσικό περιβάλλον. Προτείνουμε την συνολική ήπια ανάπτυξη όλου του Δυτικού τόξου από Κλειδού έως Ράκτη  με περιπατητικές διαδρομές, ανάδειξη μνημείων(φυσικών και ανθρωπογενών), θρησκευτικό τουρισμό και ενσωμάτωση τόσο της λειτουργίας του ΚΠΕ Ομηρούπολης όσο και της Ομηρικής προβολής. Η υπογειοποίηση των κάδων, η ανάπλαση του επιβαρυμένου Παραλιακού Μετώπου και η επικαιροποίηση της υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Μελέτης κρίνονται απαραίτητα. Τέλος πιστεύουμε ότι κάθε αναπτυξιακή ενέργεια οφείλει να λάβει υπόψη  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ανεξάρτητη φυσιογνωμία  της κάθε περιοχής ενώ συγχρόνως την εντάσσει στο ευρύτερο πλαίσιο.