Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Προς Επεξεργασία | 20/10/2022

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Σάμο

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ) αποτελεί εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναγκών. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, βασική προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Το ΤΑΠΤοΚ της Σάμου αφορά το σύνολο του νησιού. Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου (ΚΑΑΕΚ) είναι υπεύθυνο με βάση τον Ευρωπαϊκο Κανονισμό και το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίησή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, συγκροτεί επιτροπή για την πραγματοποίηση της επιλογής αυτής και εγκρίνει τις στρατηγικές που επιλέγονται από την εν λόγω επιτροπή.

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οφείλει να εγκριθεί, το αργότερο, έως τις 29/08/2023.

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2022 στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της Σάμου, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου πρότεινε αναπλάσεις σε χωριά, την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Καρλοβάσου και την παράκαμψη Βοτσαλακείων, έργο απαραίτητο για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του οικισμού καθώς χιλιάδες τουρίστες αναγκάζονται να διέλθουν από αυτόν.

H Περιφερειακή Παράταξη «Συμπαράταξη Πολιτών Βορείου Αιγαίου» ανέφερε ότι θα πρέπει αρχικά να γίνει συζήτηση για τον στρατηγικό στόχο και όχι για έργα. Αντίστοιχα, το βασικό κριτήριο επιλογής των έργων πρέπει να είναι η υπηρέτηση του στόχου και όχι η ωριμότητα τους. Επίσης, έθεσε ως όραμα την αντιστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης μέσω της ανάπτυξης και σύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό (Πυθαγόρας κ.λπ.) και ζήτησε να οργανωθεί συνάντηση εργασίας τουλάχιστον 1,5 ημέρας από την ΟΤΔ και τους τοπικούς φορείς με στόχο την αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.

Τέλος, η «Συμπαράταξη Πολιτών» αναφέρθηκε στη ιδιαίτερη προστασία που απαιτείται για τις περιοχές Natura αλλά και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στο άνω Βαθύ και στο Καρλόβασι ενώ εξέθεσε και τον προβληματισμό για την έλλειψη οποιασδήποτε πληροφόρησης για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης κάποιου έργου στην Σάμο από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου πρότεινε το κρασί/αμπέλι να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο του νησιού και να δημιουργηθεί μια ταυτότητα γύρω από αυτή την θεματική. Αναφέρθηκε στην έλλειψη προβολής του ιδιαίτερου ρόλου της αμπελουργίας και του κρασιού για το νησί.  Υποστήριξε ότι πρέπει ένας επισκέπτης όταν φθάνει στη Σάμο να καταλαβαίνει εύκολα ότι έρχεται σε ένα νησί με πάνω από 2500 χρόνια παράδοσης στο κρασί. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για αναπλάσεις στα χωριά και σε διάφορα τοπόσημα αλλά και στα περιπατητικά μονοπάτια-δρόμους του κρασιού. Ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, πρότεινε την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κυκλική οικονομία.

Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου υποστήριξε ότι το ΤΑΠΤοΚ αποτελεί την ευκαιρία της Σάμου να κάνει το επόμενο βήμα. Ανέδειξε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο σεισμός με το 70% της τεχνικής υπηρεσίας να απασχολείται ακόμα στις διαδικασίες αποκατάστασης.

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Σάμου « Η Μέλισσα» αναφέρθηκε στην υστέρηση που χαρακτηρίζει τη Σάμο ως προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Σχετικά με το ΣΒΑΚ, υποστήριξε ότι αν και είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα κινητικότητας ΑμεΑ. Τέλος, αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε απαραίτητες κοινωνικές δομές όπως γηροκομεία (τα 2 υφιστάμενα δεν αρκούν), ξενώνα κακοποιημένων γυναικών κ.λπ.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των ατόμων 3ης ηλικίας και ταυτόχρονα αδυναμία υλοποίησης στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής.

Η ΕΥΔ εξέφρασε την πρόθεση να ενδυναμώσει το ΚΑΑΕΚ υποστηρίζοντάς το μέσω της τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027. Πρότεινε πρώτα να ορισθεί το όραμα για το νησί, στη συνέχεια να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του και έπειτα να προχωρήσει η προετοιμασία όλων των ενεργειών που είναι απαραίτητες ώστε να μπορούν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα. Αφού καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις τότε μπορεί να ακολουθήσει η αναζήτηση των πόρων από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΤΑΠΤοΚ, ΠΕΠ, Τομεακά, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ.)

Ολοκληρώνοντας, η ΕΥΔ επισήμανε ότι το στρατηγικό όραμα πρέπει να εκφραστεί από την τοπική κοινωνία και κάλεσε τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς να αποτυπώσουν γραπτώς στο e-pepba.gr τις προτάσεις τους σχετικά με:

  • το όραμα που έχουν για το νησί της Σάμου
  • τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του οράματος
  • την διαδικασία ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού.

Παρουσιάσεις της συνάντησης

Παρουσίαση ΚΑΑΕΚΤ
Λήψη
Λήψη
Σχόλια (3)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥΣ Β.Α
στις 23 Νοεμβρίου 2022

                     Η  ΑΜΠΕΛΟΣ , ΚΟΙΝΩΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Η Άμπελος , κοινώς  Καρβούνης, είναι το μαγικό βουνό της Σάμου.

Ο πλούτος των χωριών του,   δυναμικό θησαύρισμα στο διάβα των γενεών ,οι πεζοπορικές διαδρομές , τα περιώνυμα μονοπάτια της καθημερινότητας ,  των αγώνων της επιβίωσης και της επικοινωνίας  ,  τα ανεξίτηλα αποτυπώματα της ιστορίας πάνω και μέσα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον , στο γονιδίωμα  ,  στις συμπεριφορές και στις πολυποίκιλες και διαχρονικές εκφράσεις   των τοπικών κοινωνιών  δείχνουν  τον ρόλο που έπαιξε αυτός ο γόνιμος χώρος  στην διαμόρφωση της πορείας  του τόπου μας. 

Αυτό το υπέροχο βουνό εξέθρεψε και φιλοξένησε , αιώνες τώρα, όλες τις μορφές της γεωργίας και της κτηνοτροφίας του νησιού με κυρίαρχη την αμπελοκαλλιέργεια.

Περιλαμβάνει επίσης  το μέγα δάσος της τραχείας πεύκης και αποτελεί την αστείρευτη πηγή των υδάτων του τόπου μας.

Αυτοί οι τρείς βασικοί παράγοντες πρέπει να αποτελέσουν  ξανά  τους κύριους  άξονες που θα καθοδηγήσουν και θα στηρίξουν, παράλληλα ,τις προσπάθειές μας για την ενεργοποίηση  και την επανεκκίνηση της περιοχής  στα σημερινά δύσκολα χρόνια με  την παράδοση, τις βιωματικές εμπειρίες και τον πολιτισμό μας ασυμβίβαστη και  σεβαστική παρακαταθήκη και  την πατρογονική μας  ταυτότητα πηδάλιο σταθερό για  το Παρόν και το  Μέλλον.

Η κρίσιμη αυτή  παρέμβαση απαιτεί, αρχικά, μία συνολική και ρεαλιστική αποτίμηση των πόρων και των ευκαιριών αξιοποίησής τους για να οδηγηθούμε στην συνέχεια σε ένα συνολικό σχέδιο δράσης που μπορεί να συνδυάσει τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τους πόρους που η περιοχή προσφέρει με  τρόπο που η μία να βοηθά, να συμπληρώνει,   να υποστηρίζει και να συντηρεί  την άλλη , σε συνθήκες διαρκούς και πλήρους αειφορίας  για να αποκομίσουμε, συνδυαστικά, ένα συνολικό αποτέλεσμα  υπερπολλαπλάσιο  των επί μέρους ωφελημάτων.

Αυτή είναι η έννοια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης που στοχεύει στην μεγιστοποίηση των συνεργιών.

Για την επίτευξη αυτού του παραγωγικού στόχου πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα στην εκπόνηση δύο στρατηγικών σχεδίων που εν πολλοίς αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυναντώνται αλλά λόγω εξειδίκευσης ξεχωρίζουν:

Το ένα στρατηγικό σχέδιο είναι το επιτελικό σχέδιο ανάπτυξης του Καρβούνη με βάση τον τουρισμό υπαίθρου  και κατά πρώτη προτεραιότητα με τον αμπελοοινικό αγροτουρισμό που αποτελεί πηγαία έμπνευση και οραματικό στόχο της ηγεσίας του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου (ΕΟΣΣ) και  με όχημα υλοποίησης το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων  (ΤΑΠΤοΚ) που, ήδη, βρίσκεται σε διαδικασία πρώτης διαβούλευσης και  κατάθεσης προτάσεων και ενδεχομένως, συνδυαστικά  και συμπληρωματικά, με  το Leader και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του  νέου Ε. Σ. Π .Α.  2021-2027.   

Το δεύτερο σχέδιο είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού του σαν αναγκαία υποδομή στήριξης της ανάπτυξης ολόκληρου σχεδόν του νησιού.

Στόχος του πρώτου σχεδίου είναι η δημιουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών δράσεων σε όλους τους τομείς και τους κλάδους που προσφέρει ως συγκριτικό πλεονέκτημα η περιοχή του Καρβούνη σε συνδυασμό με την εν γένει τοπική και υπερτοπική  οικονομία και με ιδιαίτερη συσχέτιση  με  τις ανάγκες  και τις δράσεις  του εγχώριου  τουρισμού.

Στόχος του δεύτερου σχεδίου είναι η στήριξη της ζωής και των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής και κλίμακας ως βασική και θεμελιώδης υποδομή στις εγγύς και σε άπω περιοχές του νησιού.

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω πρωταρχικός είναι ο  ρόλος των τοπικών Κοινωνιών που με τα  όνειρα ζωής ,  την δυναμική  τους βούληση , την πάνδημη  συμμετοχή στην διαμόρφωση , στην  κατάθεση και την πεισματική στήριξη  γόνιμων και βιώσιμων  προτάσεων  και τις αγωνιστικές τους διεκδικήσεις θα επιτύχουν την ένταξη  της Σάμου με  τους απαραίτητους πόρους στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  για την βέλτιστη  αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ώστε να δημιουργηθεί  στην περιοχή η   κατάλληλη και επαρκής  παραγωγική βάση,  ζωτικό και πρόσφορο  φύραμα για ένα ευοίωνο και ελπιδοφόρο Μέλλον.

 Ο τόπος μας έχει ,πραγματικά , απόλυτη ανάγκη από τέτοια  δυναμικά εχέγγυα προοπτικής και προόδου  τόσο σαν   διαρκές και αποτελεσματικό  αντίβαρο  στις  δυσμενείς  συνέπειες  του φονικού και καταστροφικού σεισμού , των πλημμυρών, των πυρκαγιών, της λαίλαπας της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης , της πανδημίας και του προσφυγικού- μεταναστευτικού  που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα τελευταία χρόνια το ακριτικό  νησί μας όσο  και  σαν  γόνιμο και ζωτικό ανάχωμα στην δημογραφική κατάρρευση που, ήδη,  βρίσκεται επί θύραις, θανάσιμη απειλή και μέγα Εθνικό πρόβλημα.

Οι  καιροί ου μενετοί δηλαδή δεν υπάρχουν πια περιθώρια αναμονής και ραστώνης. 

                                                           Μανώλης Νικ. Κάρλας 

                                                        Περιφερειακός Σύμβουλος 

                                  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥΣ Β.Α
στις 23 Νοεμβρίου 2022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

                                                             ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

                                            ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

                              ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΠΤοΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα βουνά της Σάμου , ο Κερκετέας (κοινώς  Κέρκης) και η Άμπελος ( κοινώς Καρβούνης) χαρακτηρίζονται από πλούσια βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα,  γι’ αυτό και έχουν ενταχθεί, στο σύνολό τους ή εν μέρει,  στο Ευρωπαϊκό  Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Η βιοποικιλότητα του Κέρκη και του Καρβούνη καθιστούν  την Σάμο τόπο μοναδικό σε Εθνικό , Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο καθώς  εδώ συναντάται  ένας μεγάλος αριθμός ενδημικών και σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας  λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας τους και των  επιτόπιων ειδικών συνθηκών και του μικροκλίματός τους.

Αλλά και η γεωποικιλότητα των ορεινών όγκων της Σάμου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό γεωλογικών τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και γεωτόπων μεγάλης αισθητικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής αξίας (γεωπάρκο Μυτιληνιών, Σεϊτάνια  κ. ά ) .

Τα βουνά μας είναι οι  ατέλειωτοι αμπελώνες στις εξαίσιες αναβαθμίδες τους, στον μαγικό Καρβούνη  ,  οι  απέραντοι  ελαιώνες που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα, οι  εύκρατοι  οπωρώνες στις πλαγιές, στις κοιλάδες και στους μικρόκαμπους, πρόσμειξη μαγική με τους πευκώνες της τραχείας πεύκης ( που τροφοδοτούν από την εποχή του Πολυκράτη ως τα σήμερα τους ταρσανάδες μας με απαράμιλλη ναυπηγήσιμη ξυλεία ) και την μακία βλάστηση που οργιάζει, είναι   τα κοπάδια που νέμονται και γεύονται την αγνή και αμόλυντη φυσική βλάστηση, τα μελισσοσμήνη που τρυγούν το ανεξάντλητο και ανέγγιχτο  νέκταρ των αιθέρων , είναι οι αδαπάνητοι και αναξιοποίητοι  υδάτινοι πόροι  , είναι η πανδαισία των αισθήσεων και το μουσικό πλατάγισμα των ανέμων που ανεβοκατεβαίνουν απ’ τις κορφές προς τις χαράδρες και τα παράλια και αντίστροφα στηρίζοντας πλουσιοπάροχα την ευεξία ντόπιων και ξένων.

Είναι ακόμα τα  όνειρα , οι κόποι, ο ιδρώτας και τα δάκρυα των ανθρώπων, γενεών και γενεών,   αντάμα με τα κτιστά των χεριών και τα άκτιστα της ψυχής και της φύσης τους , είναι ο ανεκτίμητος  πλούτος και το θησαύρισμα του  πολιτισμού τους  , ακήρατη  κιβωτός  της ψυχής του Λαού μας.  

Ιδιαίτερα στον Κέρκη, το ιερό βουνό του νησιού,  αλλά και στον Καρβούνη, αναπτύχθηκε ο αναχωρητισμός από τα χρόνια του Πυθαγόρα ως τις μέρες μας όπως μαρτυρούν η παράδοση  αλλά και τα  λατρευτικά μνημεία των ανθρώπων και της Φύσης , τα μοναστήρια ,τα ξωκκλήσια , τα αγιασμένα σπήλαια και οι ευλογημένοι τόποι που φωσφορίζουν τις ασέληνες νύχτες  την δύναμη της εγκαρτέρησης ,  της πίστης και της Θυσίας για  τα Ψηλά, τα Ωραία και τα Αληθινά.

Στα πέτρινα χρόνια της σκλαβιάς τα βουνά του νησιού μας  στάθηκαν  ,διαχρονικά, κάστρα ελευθερίας και μετερίζια αγώνα για εθνική ανεξαρτησία ,  λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση και  δικαιοσύνη , είναι νωπές ακόμα οι μνήμες και  το αίμα των ηρώων της Αντίστασης  βοά και τραγουδάει ,μέρα- νύχτα , τη Ζωή  και την Ρωμιοσύνη  στις πλαγιές, στις ρεματιές και στις  απάτητες αετοράχες.

Στα χρόνια μας η εγκατάλειψη έχει χτυπήσει από καιρό την πόρτα των βουνών  και  της Υπαίθρου καθώς η  οικονομική και κοινωνική ζωή  έχουν μεταναστεύσει στις παραλίες και στις πόλεις.

Είναι καιρός να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε  με ευστάθεια την ισορροπία ανάμεσα  στις Ρίζες μας ,στο Παρόν και στο Μέλλον.

Είναι αδήριτη ανάγκη   να αξιοποιήσουμε στοχευμένα  τα προϊόντα της Σαμιακής Γης , την ιστορία μας,  την παράδοση,  τον πολιτισμό μας, την εξαίσια  Φύση των νησιών  μας σαν εφαλτήρια προόδου και ευημερίας, σαν αξιόμαχα  συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας ,με απόλυτο  σεβασμό στο ανθρωπογενές, στο φυσικό και στο  δομημένο περιβάλλον του τόπου μας  για να διαμορφώσουμε , χωρίς εκπτώσεις , την  βιώσιμη και αειφόρα  ανάπτυξη που προσδοκούμε και μας ταιριάζει.

Για όλα αυτά τα βουνά της Σάμου  εξακολουθούν να  αποτελούν και σήμερα  εξαιρετικής σημασίας περιοχές του νησιού μας και μπορούν να συνεισφέρουν πολλά   αρκεί να αποφασιστούν  και να εφαρμοστούν πολιτικές  που να στηρίζουν προοπτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις γόνιμης και ισόρροπης αξιοποίησής τους.

Οι ορεινές  περιοχές  της Σάμου , εκτός από την ουσιαστική συμβολή τους στην αγροτική παραγωγή, μπορούν , επίσης,  να εξελιχθούν και σε χώρους ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού προσφέροντας στους επισκέπτες πολυεπίπεδες εμπειρίες ζωής και  εμπλουτίζοντας διαδραστικά  την ουσία και το περιεχόμενο των διακοπών τους

Ευθύνη όλων μας είναι η προστασία και  των βουνών μας καθώς λόγω της αλληλένδετης σχέσης τους με τον άνθρωπο η διατήρησή τους υποστηρίζει την ίδια μας την επιβίωση.

Είναι κοινή μας πράγματι  υποχρέωση η διάσωση , ανάδειξη και αξιοποίησή τους κατά τρόπο χρήσιμο, σεβαστικό και ωφέλιμο.

                                                   Μανώλης Νικ. Κάρλας

                                               Περιφερειακός Σύμβουλος

                             ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
στις 23 Δεκεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2022" και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων αυτού, επιλέξιμες παρεμβάσεις μπορούν και να είναι και αυτές που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των περιοχών παρέμβασης. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προστασίας και ανάδειξης  (π.χ. Ψηφιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων).

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου για την ανάπτυξη, συγκρότηση και υλοποίηση του ΤΑΠΤοΚ της Σάμου είναι εύλογο και ισχυρό.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι: Η έννοια του πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με τα νησιά της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Η ΠΒΑ παρουσιάζει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, με πλήθος μνημείων όλων των περιόδων, ενώ όσον αφορά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η περιοχή έχει σημαντικό πλούτο στοιχείων λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και το χορό, τη γαστρονομία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που συνδέονταν με τη βιομηχανία του ελαιολάδου, του ούζου, τη μαστιχοκαλλιέργεια, την αλιεία, τη χειροτεχνεία, την αγγειοπλαστική, τη ναυπηγική κ.α.. Τέλος, όλα αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου αποτελούν πόλους τουριστικής δραστηριότητας – επισκεψιμότητας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού συνέταξε το Τετραετές «Σχέδιο  Δράσης – Πολιτισμός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 99/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βορείου Αιγαίου.

Επομένως - και πιστεύοντας ότι οι Φορείς που έχουν εγκεκριμένα Τομεακά Επιχειρησιακά Σχέδια διαθέτουν σημαντικό βαθμό ετοιμότητας και ωριμότητας - η Αντιπεριφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προετοιμάσει μια σειρά από Προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση τους στο πλαίσιο του ΤΑΠΤοΚ της Σάμου ικανοποιώντας πλήρως τον στόχο του Προγράμματος, να εξασφαλιστεί δηλαδή η προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της περιοχής παρέμβασης.

Τα προτεινόμενα έργα της Αντιπεριφέρειας Βορείου Αιγαίου αναπτύσσονται στους κάτωθι άξονες:

  • Ανάπτυξη Συνεργασιών ανάμεσα στους Πολιτιστικούς Φορείς του Βορείου Αιγαίου
  • Προβολή Πολιτιστικών Πόρων
  • Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
  • Ανάπτυξη Πολιτιστικών Προϊόντων