ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στρατηγικός σχεδιασμός Ε.Π Βορείου Αιγαίου 2021-2027

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αποτελεί μια διαδικασία που στηρίζεται ισότιμα σε δύο βασικούς πυλώνες:

  • το  κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τις εθνικές/ ευρωπαϊκές αρχές
  • τη διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς  χρησιμοποιώντας ‘bottom-up’ μεθοδολογική προσέγγιση 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα αναρτώνται όλα τα κείμενα του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε κάθε φάση που διανύει, στην κατεύθυνσή του ανοιχτού, δημοκρατικού και τεχνοκρατικού διαλόγου με τους φορείς και τους Δικαιούχους.