Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.e-pepba.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα» ή «ο Διαδικτυακός Τόπος»), τελεί υπό τη διαχείριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ (εφεξής η «ΕΥΔ») Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και υπάγεται απευθείας στην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 791/Β/6.5.2015). Η ΕΥΔ θεωρείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

H EYΔ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η ΕΥΔ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τoν Υπεύθυνo Προστασίας Δεδομένων της ΕΥΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-pepba.gr ή στο τηλέφωνο 22513 52000

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πολιτική δεν διέπει και δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες οι οποίες καταχωρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια των Συστημάτων ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) και ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα 

Η Ιστοσελίδας εξυπηρετεί τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 και το άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού της. Η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα «Πολιτική Cookies»).

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιθυμεί  να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας (δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων), συλλέγονται οι πληροφορίες που ο ίδιος επιλέγει να γνωστοποιήσει, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ονοματεπώνυμο, e-mail, προσωπικός ιστοχώρος, κάθε άλλη προσωπική πληροφορία (π.χ. θεσμική – επαγγελματική ιδιότητα) που εμπεριέχεται στο περιεχόμενο του σχολίου.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1. Για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης:

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων συνίσταται στη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 («Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης», ΦΕΚ 34 Α΄) και το άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ), θεσπίζεται ως μέσο καλής νομοθέτησης, δημόσιας λογοδοσίας και εμβάθυνσης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Ειδικότερα, η ΕΥΔ προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την έγκριση προς δημοσίευση και την ανάρτηση του σχολίου από τους αρμόδιους συνεργάτες του επισπεύδοντος φορέα, καθώς και την ενσωμάτωση του σχολίου στην Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.

2. Για την επικοινωνία μαζί σας

Σε περίπτωση αποστολής e-mail στο info@e-pepba.gr προβαίνουμε σε επεξεργασία του ονοματεπώνυμου, του e-mail και κάθε άλλης προσωπικής πληροφορίας που εμπεριέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με αυτό.

3. Για Στατιστικούς σκοπούς:

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την επισκεψιμότητα και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, ενδέχεται να τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies). Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας (βλ. αναλυτικά στην «Πολιτική Cookies» της Ιστοσελίδας μας).

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Mε την επίσκεψη και την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, καλείσθε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δια της χρήσης τεχνολογιών cookies τρίτων μερών, μέσω των σχετικού αναδυόμενου παραθύρου και των διαθέσιμων ρυθμίσεων[WU1] . Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας επί τη βάσει αυτής. Η αυτόματη συλλογή πληροφοριών από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και μέσω τεχνολογιών cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, πραγματοποιείται επί τη βάσει της έννομης υποχρέωσης της ΕΥΔ να διατηρεί τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, για τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα,  εάν δεν επιθυμείτε τη  συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στα πλαίσια της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης μέσω της Ιστοσελίδας, είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ («εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας»).

Η συλλογή των στοιχείων και του περιεχομένου της επικοινωνίας των χρηστών που αποστέλλουν e-mail στο info@e-pepba.gr συνεπάγεται τη συγκατάθεσή τους (με θετική ενέργεια) στην επεξεργασία από την ΕΥΔ των πληροφοριών αυτών, για την εξυπηρέτηση του αιτήματός τους. Η συγκατάθεση των χρηστών μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητας της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών, κατόπιν επικοινωνίας τους με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΥΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-pepba.gr

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΥΔ σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης ενδέχεται να καταστούν προσιτές, πέραν της ΕΥΔ, σε Κοινουλευτικές Επιτροπές για την ενσωμάτωση των σχολίων στην Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης. Επίσης, ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε τρίτα μέρη, στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Χρησιμοποιούμε ή ενδέχεται στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων, όπως είναι η διαχείριση της βάσης δεδομένων, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλπ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες και για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας, με σκοπό την αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών υποδομών του Διαδικτυακού Τόπου και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την προάσπιση των έννομων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.
 • Για την κοινοποίηση πληροφοριών  σε τρίτα μέρη μέσω της χρήσης τεχνολογιών cookies βλ. παρακάτω στην ενότητα «Πολιτική Cookies».

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΥΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-pepba.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΥΔ θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για τη συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας, εκτός εάν η τήρηση αυτών απαιτείται για τη συμμόρφωση της ΕΥΔ με έννομες υποχρεώσεις της ή την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της ενώπιον δικαστηρίων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΥΔ λαμβάνει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer)  που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

Ωστόσο oι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, ενώ η ΕΥΔ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών προς τους διακομιστές (servers) της Ιστοσελίδας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, ταεξής δικαιώματα

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να απορρίψει το αίτημα για εναντίωση, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΥΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-pepba.gr

Η ΕΥΔ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η ΕΥΔ δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, εφόσον αυτό εμπίπτει κατά περίπτωση στις προβλεπόμενες στη νομοθεσία εξαιρέσεις, ή εφόσον αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). (www.dpa.gr).Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της Ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας στις διάφορες Ιστοσελίδες, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας στην κάθε Ιστοσελίδα.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (πχ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και με τον τρόπο που λειτουργούν, τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Aπολύτως απαραίτητα cookies”: Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες της συσκευής σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή της υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή συνδρομητής.

Xχρησιμοποιούμε cookies τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσής σας και την διατήρηση των επιλογών σας σχετικά με την παρουσίαση της Ιστοσελίδας (π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων, ΙP address),. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του διαδικτυακού μας τόπου.

Cookies επιδόσεων (τρίτου μέρους)”: Τα cookies αυτά συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες, στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή που χρησιμοποιείτε και άλλες.  Η συλλογή των συγκεντρωτικών αυτών πληροφοριών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.

Χρησιμοποιούμε cookies επιδόσεων (τρίτου μέρους), με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Με την πρώτη περιήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα μας, ζητείται η συγκατάθεσή του στη χρήση των cookies αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Οι επιλογές συγκατάθεσης είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στο χρήστη, προκειμένου να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, ενώ το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο των ρυθμίσεων για τη χρήση των cookies επαναφέρεται από την Ιστοσελίδα αυτόματα κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα cookies επιδόσεων/τρίτου μέρους που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, ο χρόνος τήρησης και ο ειδικότερος σκοπός που εξυπηρετούν:  

Όνομα: _ga
Πηγή: Google
Διάρκεια: 2 έτη
Σκοπός: Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics προκειμένου να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που ανοίχθηκαν μέσα στο elpida.org Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας.

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Η υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην Εταιρεία Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ) , η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο του Privacy Shield, που παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιείται για την καταγραφή και τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας και στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies.

Αξιοποιούμε τα ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies μέσω της Google Analytics για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας. Δεν χρησιμοποιούνται τρίτοι πάροχοι για την τοποθέτηση διαφημίσεων, ούτε συλλέγονται στοιχεία που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy  Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΥΔ στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή,  ενώ η ΕΥΔ δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η εθνική νομοθεσία.