Νέα και Ανακοινώσεις

Μείνετε ενημερωμένοι για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα και όλες τις εξελίξεις για τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, μέσα από την πλατφόρμα ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, εντός της οποίας θα αναρτώνται σχετικά κείμενα, αποφάσεις, Δελτία Τύπου και λοιπό πληροφοριακό υλικό.

Νέα
29/04/2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση Διαβούλευσης
23/03/2021

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ CONCEPT PAPER

Διαβούλευση για το κείμενο των βασικών αρχών του Προγράμματος της ΠΒΑ στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Διαβάστε περισσότερα
Νέα
23/03/2021

Παρουσίαση για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης διαβούλευσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού 2021-2027

Η ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ανακοινώνει τη διαδικτυακή παρουσίαση που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 1ης φάσης διαβούλευσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε περιφερειακό επίπεδο για όλα τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα
10/02/2021

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΒΑ

Η εκτίμηση της Διοικητικής Ικανότητας των Δικαιούχων και του Πλαισίου εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που διεξάγεται από την Ομάδα Σχεδιασμού είναι μακροσκοπική. Ωστόσο, τα συμπεράσματα της διαβούλευσης με τους φορείς αλλά και τα πορίσματα από την έρευνα πεδίου θα δώσουν τη δυνατότητα για αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων και των ευκαιριών των Δικαιούχων ωστε να διαμορφωθεί μια πρόταση προετοιμασίας για τη Διοικητική τους ενδυνάμωση.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα
12/01/2021

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 – Ενημέρωση & Προγραμματισμός Επόμενων Ενεργειών

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027 βρίσκεται στην ώριμη φάση σχεδιασμού της και προκειμένου να υποβληθεί το πρώτο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο τέλος Φεβρουαρίου σας ενημερώνουμε για τα εξής βήματα που καλείστε να συμμετέχετε:
        I.            Θεματικά Workshops στα οποία έχετε προετοιμάσει το δικό σας πλαίσιο απόψεων το οποίο και θα αποτυπωθεί στην σχετική συνεδρίαση/συνάντηση στην οποία και θα κληθείτε το επόμενο διάστημα από την ΕΥΔ Β. Αιγαίου .
      II.            Διαβουλεύσεις Φορέων που σας αφορούν και υποβολή σχολίων στην πλατφόρμα www.e-pepba.gr ειδικά σε αυτήν που είναι ανοιχτή και σε όσες θα ενεργοποιηθούν έως τέλος Ιανουαρίου.
    III.            Ευρεία Ενημέρωση των μελών σας αλλά και των πολιτών για τις πλατφόρμες www.e-pepba.gr και www.postare.gr ώστε να υπάρξει μια σημαντική εκπροσώπηση σας στο διαμορφούμενο πλαίσιο .

Σας ζητούμε την ενεργή συμμετοχή σας και διάχυση της προσπάθειας για συνδιαμόρφωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ακουμπά τις στοχεύεις μας για την Νέα Δεκαετία που ανοίγεται μπροστά μας. 
 

Διαβάστε περισσότερα
Νέα
12/01/2021

Το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Το 1ο σχέδιο  της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 μόλις ολοκληρώθηκε. 

Διαβάστε περισσότερα