ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027

Περισσότερα

Η ηλεκτρονική διαβούλευση

Το e-pepba.gr είναι η διαδραστική πλατφόρμα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Φιλοξένησε ψηφιακά το στρατηγικό σχεδιασμό και τις επιλογές που οδήγησαν στην κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σήμερα, μετά την έγκριση του Προγράμματος, συμβάλει στην διαδικασία σχεδιασμού και διαβούλευσης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) των μικρών νησιών, των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Μυτιλήνης και της Χίου και των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την διαβούλευση που σας ενδιαφέρει και να υποβάλλετε σχόλια/ παρατηρήσεις ή να την βρείτε μέσα από τις θεματικές ενότητες. Η ανάρτηση προϋποθέτει την εγγραφή σας, η οποία είναι απλή και γρήγορη, με δήλωση απορρήτου. Η επεξεργασία των προτάσεων θα γίνει από την Ομάδα Χωρικού Σχεδιασμού της Διαχειριστικής Αρχής.

Το e-pepba.gr εξελίσσεται και ενημερώνεται συνεχώς. Αποτελεί το βασικό μέσο οικοδόμησης μιας ουσιαστικής σχέσης των εμπλεκομένων και το κέντρο σχεδιασμού των Χωρικών Στρατηγικών της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 ενώ παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα κείμενα πολιτικής ώστε να ενημερώνονται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις και οι πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χάραξη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Νέα & Ανακοινώσεις
Διαβουλεύσεις
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Σάμο

20/10/2022 | Προς Επεξεργασία | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Λήμνο

19/10/2022 | Προς Επεξεργασία | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων των μικρών νησιών

06/10/2022 | Προς Επεξεργασία | 2 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Χίου

03/10/2022 | Προς Επεξεργασία | 9 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στην Χίο

30/09/2022 | Προς Επεξεργασία | 14 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μυτιλήνης

28/09/2022 | Προς Επεξεργασία | 4 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα